کلیله و دمنه به نثر ساده و روان

گروه مولفان:
نصرالله بن محمد نصرالله منشی (نویسنده) | راحیل عابدینی (اقتباس کننده)

ناشر:
ارمغان طوبی

درباره کتاب:
کلیله و دمنه به نثر ساده و روان عنوان کتابی است از نصرالله بن محمد نصرالله منشی که در 511 صفحه و توسط انتشارات ارمغان طوبی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کلیله و دمنه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نصرالله بن محمد نصرالله منشی، کتاب‌های متن کامل کلیله و دمنه(اروند)، کلیله و دمنه(فردوس)، کلیله و دمنه(صدای معاصر)، کلیله و دمنه(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
28,000 تومــان