رویکردهای سیاسی در نقد ادبی [گفت و گو/20]

مولف:
ناصر مطلب زاده (نویسنده)

ناشر:
تیسا

درباره کتاب:
رویکردهای سیاسی در نقد ادبی [گفت و گو/20] عنوان کتابی است از ناصر مطلب زاده که در 117 صفحه و توسط انتشارات تیسا در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نقد مارکسیستی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.