بهتر انشاء بنویسیم (آموزش آیین نگارش و نامه نگاری)

گروه مولفان:
سیدمحمدرضا فدایی (نویسنده) | سیده لاله فدایی (نویسنده)

ناشر:
چاپار

درباره کتاب:
بهتر انشاء بنویسیم (آموزش آیین نگارش و نامه نگاری) عنوان کتابی است از سیدمحمدرضا فدایی که در 76 صفحه و توسط انتشارات چاپار در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نگارش علمی و فنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,000 تومــان