ترجمه در روزگار ما [زبان و زبانشناسی]

گروه مولفان:
ماریان لدرر (نویسنده) | فاطمه میرزاابراهیم تهرانی (مترجم) | زهرا موسی خانی (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
ترجمه در روزگار ما [زبان و زبانشناسی] عنوان کتابی است از ماریان لدرر با ترجمه‌ی فاطمه میرزاابراهیم تهرانی که در 245 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Traduction aujourd'hui.. موضوع اصلی این کتاب ترجمه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان