چین و ژاپن

گروه مولفان:
نیکوس کازانتزاکیس (نویسنده) | هلن کازانتزاکیس (نویسنده) | محمد دهقانی (مترجم)

ناشر:
نشر نی

درباره کتاب:
چین و ژاپن عنوان کتابی است از نیکوس کازانتزاکیس با ترجمه‌ی محمد دهقانی که در 381 صفحه و توسط انتشارات نشر نی در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Japan China. موضوع اصلی این کتاب چین است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نیکوس کازانتزاکیس، کتاب‌های برادرکشی(آمون)، آزادی یا مرگ(خوارزمی)، زوربای یونانی(خوارزمی)، به سوی آزادی(جامی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.