مرگ فیدل کاسترو (ارزیابی دستاورد نیم قرن سوسیالیسم)

مولف:
محمدمهدی مختاری (نویسنده)

ناشر:
شرکت سهامی انتشار

درباره کتاب:
مرگ فیدل کاسترو (ارزیابی دستاورد نیم قرن سوسیالیسم) عنوان کتابی است از محمدمهدی مختاری که در 336 صفحه و توسط انتشارات شرکت سهامی انتشار در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Castro، Fidel است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدمهدی مختاری، کتاب‌های ماجرای ادوارد اسنودن و ماجرای جاسوسی آمریکا از شبکه های اجتماعی(شرکت سهامی انتشار)، مهاجران مسلمان و چالشهای آینده اروپای متحد(اطلاعات)، فیدل کاسترو آخرین بازمانده جنگ سرد(اطلاعات)، سازمان امنیت و همکاری اروپا(شرکت سهامی انتشار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.