بنیان های برنامه ریزی در فضاهای متغیر روستایی

مولف:
فضیله خانی (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
بنیان های برنامه ریزی در فضاهای متغیر روستایی عنوان کتابی است از فضیله خانی که در 266 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عمران روستایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فضیله خانی، کتاب‌های مروری بر مبانی، رویکردها و مدل های برنامه ریزی گردشگری(مهکامه)، درآمدی بر پارادایم جغرافیای جنسیت(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.