موضوعات کلیدی در نظریه رسانه ها

گروه مولفان:
دن لافی (نویسنده) | یونس نوربخش (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
موضوعات کلیدی در نظریه رسانه ها عنوان کتابی است از دن لافی با ترجمه‌ی یونس نوربخش که در 368 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Key themes in media theory، 2007.. موضوع اصلی این کتاب رسانه های گروهی است. از دن لافی، کتاب درآمدی بر نظریه رسانه ها(جهاد دانشگاهی واحد اصفهان) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.