در آغاز عشق بود (روان کاوی و باور)[فلسفه]

گروه مولفان:
ژولیا کریستوا (نویسنده) | مهرداد پارسا (مترجم)

ناشر:
شوند

درباره کتاب:
در آغاز عشق بود (روان کاوی و باور) [فلسفه] عنوان کتابی است از ژولیا کریستوا با ترجمه‌ی مهرداد پارسا که در 80 صفحه و توسط انتشارات شوند در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Au commencement était l'amour، 1987.. موضوع اصلی این کتاب عشق است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ژولیا کریستوا، کتاب‌های هانا آرنت: زندگی روایت است(رخ داد نو)، ملت هایی بدون ملی گرایی(شوند)، تن بیگانه(رخ داد نو)، علیه افسردگی ملی(شوند)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.