تاملی بر اندیشه پیشرفت (تاریخ ساخت معنای توسعه در غرب)

مولف:
عبدالرسول دیوسالار (نویسنده)

ناشر:
روزنه

درباره کتاب:
تاملی بر اندیشه پیشرفت (تاریخ ساخت معنای توسعه در غرب) عنوان کتابی است از عبدالرسول دیوسالار که در 220 صفحه و توسط انتشارات روزنه در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب توسعه اجتماعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالرسول دیوسالار، کتاب‌های قدرت اطلاعات(تیسا)، مطالعات توسعه و مولفه منابع(روزنه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.