اقتصاد انرژی

مولف:
ویدا ورهرامی (نویسنده)

ناشر:
دنیای اقتصاد

درباره کتاب:
اقتصاد انرژی عنوان کتابی است از ویدا ورهرامی که در 184 صفحه و توسط انتشارات دنیای اقتصاد در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب انرژی، منابع است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ویدا ورهرامی، کتاب‌های اقتصاد قراردادهای نفت و گاز(دنیای اقتصاد)، چالش در دیدگاه های نوین اقتصاد(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، سیری در تفکرات و اندیشه های اقتصادی(نور علم)، اقتصاد کلان چالش در دیدگاه های سنتی(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.