تاملات کلامیه

گروه مولفان:
محمدحسن هردنگی (نویسنده) | نیره دلیر (نویسنده) | خدیجه سهراب زاده (نویسنده) | علی محمد ولوی (مصحح)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
تاملات کلامیه عنوان کتابی است از خدیجه سهراب زاده که در 589 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کلام شیعه امامیه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان