حکمت سیاسی اسلامی (مفاهیم بنیادین)

گروه مولفان:
علی اکبر علیخانی (نویسنده) | عبدالحسین خسروپناه (نویسنده)

ناشر:
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

درباره کتاب:
حکمت سیاسی اسلامی (مفاهیم بنیادین) عنوان کتابی است از عبدالحسین خسروپناه که در 826 صفحه و توسط انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالحسین خسروپناه، کتاب‌های حکمت سیاسی اسلامی(موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)، حکمت سیاسی اسلامی(موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)، حکمت سیاسی اسلامی(موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)، روش شناسی علوم اجتماعی(موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.