حقوق شهروندی زنان در ایران بین دو انقلاب

گروه مولفان:
هادی نوری (نویسنده) | صدیقه مسیب نیا فخبی (نویسنده)

ناشر:
بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

درباره کتاب:
حقوق شهروندی زنان در ایران بین دو انقلاب عنوان کتابی است از هادی نوری که در 240 صفحه و توسط انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حقوق مدنی است. از هادی نوری، کتاب ماکس وبر و نظریه سیاست مدرن(ققنوس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.