مهارت های مدیریت رسانه (به همراه فصلی در باب مهارت های مدیریت رسانه های جدید)

گروه مولفان:
وحید خاشعی (نویسنده) | سیدمهدی میرحاجی (نویسنده)

ناشر:
فوژان

درباره کتاب:
مهارت های مدیریت رسانه (به همراه فصلی در باب مهارت های مدیریت رسانه های جدید) عنوان کتابی است از وحید خاشعی که در 189 صفحه و توسط انتشارات فوژان در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رسانه های گروهی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از وحید خاشعی، کتاب‌های مدیریت سازمان ها در شرایط پیچیده(مبلغان)، ردپای استراتژی الگویی برای نظریه پردازی(شرکت چاپ و نشر بازرگانی)، مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی(موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی(شرکت چاپ و نشر بازرگانی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.