مخاطب پنداری در ایران معاصر

مولف:
امیر عبدالرضاسپنجی (نویسنده)

ناشر:
سیمای شرق

درباره کتاب:
مخاطب پنداری در ایران معاصر عنوان کتابی است از امیر عبدالرضاسپنجی که در 262 صفحه و توسط انتشارات سیمای شرق در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رسانه های گروهی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیر عبدالرضاسپنجی، کتاب‌های خوانش هایی انتقادی پیرامون مخاطبان و رسانه ها(دانشگاه امام صادق (ع))، مخاطبان و رسانه ها(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، مطالعات رسانه ای(دانشگاه امام صادق (ع))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.