کارآفرینی و پایداری (به سوی کارآفرینی پایدار)

مولف:
محمدشریف شریف زاده (نویسنده)

ناشر:
جهاد دانشگاهی، واحد تهران

درباره کتاب:
کارآفرینی و پایداری (به سوی کارآفرینی پایدار) عنوان کتابی است از محمدشریف شریف زاده که در 560 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب توسعه پایدار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان