پرده نشینان عهد ناصری (نگاهی به حیات اجتماعی زنان در عهد قاجار)

مولف:
پریسا کدیور (نویسنده)

ناشر:
گل آذین

درباره کتاب:
پرده نشینان عهد ناصری (نگاهی به حیات اجتماعی زنان در عهد قاجار) عنوان کتابی است از پریسا کدیور که در 344 صفحه و توسط انتشارات گل آذین در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Women است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.