خلاصه روانشناسی عمومی اتکینسون و هیلگارد

گروه مولفان:
علی درختکار (نویسنده) | ابوالفضل محمدی (نویسنده) | مهدی سلیمانی (نویسنده) | ادوارد اسمیت (نویسنده)

ناشر:
ابن سینا

درباره کتاب:
خلاصه روانشناسی عمومی اتکینسون و هیلگارد عنوان کتابی است از ابوالفضل محمدی که در 268 صفحه و توسط انتشارات ابن سینا در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روان شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالفضل محمدی، کتاب‌های رهایی از حواس پرتی(کتاب ارجمند)، مقدمه ای بر نسل سوم درمان های شناختی-رفتاری(کتاب ارجمند)، رفتاردرمانی شناختی(نیوند)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.