نابرابری، فقر، طرد اجتماعی

مولف:
اکرم حمیدیان (نویسنده)

ناشر:
جامعه شناسان

درباره کتاب:
نابرابری، فقر، طرد اجتماعی عنوان کتابی است از اکرم حمیدیان که در 360 صفحه و توسط انتشارات جامعه شناسان در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب برابری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.