یکصد و ده نامه از دو سیمین (نامه های سیمین دانشور و سیمین بهبهانی به منصور اوجی)

مولف:
منصور اوجی (گردآورنده)

ناشر:
نیلوفر

درباره کتاب:
یکصد و ده نامه از دو سیمین (نامه های سیمین دانشور و سیمین بهبهانی به منصور اوجی) عنوان کتابی است از منصور اوجی که در 296 صفحه و توسط انتشارات نیلوفر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشور، سیمین، ۱۳۰۰ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از منصور اوجی، کتاب‌های شیراز نام دیگر من(موسسه انتشارات نگاه)، گزینه اشعار منصور اوجی(مروارید)، دفتر گمشده(فصل پنجم)، در چهره ی غروب(نشر ثالث)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.