بررسی های جدید امنیت

گروه مولفان:
علیرضا طیب (مترجم) | ج. پیتر برجس (ویراستار)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
بررسی های جدید امنیت عنوان کتابی است با ترجمه علیرضا طیب که در 502 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The Routledge handbook of new security studies. موضوع اصلی این کتاب امنیت بین المللی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.