واژگان تخصصی و جامع علوم تربیتی

گروه مولفان:
بهاره عزیزی نژاد (نویسنده) | نسرین اسدنژاد (نویسنده) | رزیتا مصطفی پور (نویسنده)

ناشر:
جهاد دانشگاهی واحد ارومیه

درباره کتاب:
واژگان تخصصی و جامع علوم تربیتی عنوان کتابی است از بهاره عزیزی نژاد که در 520 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد ارومیه در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش و پرورش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهاره عزیزی نژاد، کتاب‌های مباحث نو در آموزش و پرورش تطبیقی(آوای نور)، ماهیت روش شناسی تحقیق(جهاد دانشگاهی واحد ارومیه)، مدیریت رفتارهای سازمانی با رویکرد سیاسی(جهاد دانشگاهی واحد ارومیه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.