روش های جامعه شناسی

گروه مولفان:
رمون بودون (نویسنده) | عبدالحسین نیک گهر (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
روش های جامعه شناسی عنوان کتابی است از رمون بودون با ترجمه‌ی عبدالحسین نیک گهر که در 112 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Les methodes en sociologie.. موضوع اصلی این کتاب جامعه شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رمون بودون، کتاب‌های ارزیابی انتقادی نظریه های تغییر اجتماعی(علم)، چرا روشنفکران لیبرالیسم را دوست ندارند؟(مینوی خرد)، مطالعاتی در آثار جامعه شناسان کلاسیک(نشر مرکز)، ایدئولوژی در منشا معتقدات(پردیس دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان