توسعه شهری در آسیا (مسیرها، فرصت ها و چالش ها)

گروه مولفان:
سید حسین حاتمی نژاد (نویسنده) | مصطفی هرائینی (نویسنده) | سحر مصباحی (نویسنده)

ناشر:
آراد کتاب

درباره کتاب:
توسعه شهری در آسیا (مسیرها، فرصت ها و چالش ها) عنوان کتابی است از سید حسین حاتمی نژاد که در 160 صفحه و توسط انتشارات آراد کتاب در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شهرنشینی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید حسین حاتمی نژاد، کتاب‌های محیط زیست و سیاست اجتماعی(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، جغرافیای شهری(سمت)، مقدمه ای بر زیست پذیری شهری(آراد کتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.