بازدید از منزل در مددکاری اجتماعی

گروه مولفان:
امین موحدی (نویسنده) | عباسعلی یزدانی (نویسنده)

ناشر:
شلاک

درباره کتاب:
بازدید از منزل در مددکاری اجتماعی عنوان کتابی است از عباسعلی یزدانی که در 168 صفحه و توسط انتشارات شلاک در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خدمات اجتماعی خانواده است. از عباسعلی یزدانی، کتاب مددکاری اجتماعی در قرن 21(جامعه شناسان) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.