مبانی روانشناسی محیطی

گروه مولفان:
سید باقر حسینی (مترجم) | لیندا اشتگ (ویراستار) | اگنس ای. وان دن برگ (ویراستار) | جودیت آی. ام. دگروت (ویراستار)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
مبانی روانشناسی محیطی عنوان کتابی است با ترجمه سید باقر حسینی که در 464 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روان شناسی محیط زیست است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.