گفتمان شناسی رسانه های خبری (مطالعات انتقادی رسانه ها)

گروه مولفان:
سعید فرامرزیانی (نویسنده) | بهنام رضاقلی زاده (نویسنده) | پروانه فرامرزیانی (نویسنده)

ناشر:
سیمای شرق

درباره کتاب:
گفتمان شناسی رسانه های خبری (مطالعات انتقادی رسانه ها) عنوان کتابی است از بهنام رضاقلی زاده که در 172 صفحه و توسط انتشارات سیمای شرق در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رسانه های گروهی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.