مدیریت مراکز و سازمان های هنری

گروه مولفان:
آرمان کیپوری (نویسنده) | امین تعادل خواه (نویسنده)

ناشر:
ساکو

درباره کتاب:
مدیریت مراکز و سازمان های هنری عنوان کتابی است از آرمان کیپوری که در 160 صفحه و توسط انتشارات ساکو در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هنرها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آرمان کیپوری، کتاب‌های روانشناسی کار(ساکو)، روانشناسی کار(ساکو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.