نان در اسلام (بررسی استراتژی اسلام در چرخه نان از تولید تا مصرف)

مولف:
عبدالحمید واسطی (نویسنده)

ناشر:
موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام نور

درباره کتاب:
نان در اسلام (بررسی استراتژی اسلام در چرخه نان از تولید تا مصرف) عنوان کتابی است از عبدالحمید واسطی که در 168 صفحه و توسط انتشارات موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام نور در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالحمید واسطی، کتاب‌های راهنمای تدریس با اقتباس از نگرش اسلام به علم و علم آموزی(موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام نور)، راهنمای تحقیق با اقتباس از نگرش اسلام به علم و هستی(موسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلامی مشهد مقدس)، کانون تفکر و تصمیم سازی(موسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلامی مشهد مقدس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید