یاریگری گروداران در حکمرانی فراگیر آب

گروه مولفان:
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات (نویسنده) | حمیدرضا درودیان (مترجم)

ناشر:
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

درباره کتاب:
یاریگری گروداران در حکمرانی فراگیر آب عنوان کتابی است از پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با ترجمه‌ی حمیدرضا درودیان که در 494 صفحه و توسط انتشارات سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از . Stakeholder engagement for inclusive water governance. موضوع اصلی این کتاب آب، منابع است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، کتاب‌های موسیقی ایرانی و هویت(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، بنیان های عقلانی و اجتماعی موسیقی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، تاریخ تمدن و ملک مهدوی(دانشگاه امام صادق (ع))، سیاست، دین و فرهنگ؛ مطالعه ای بین رشته ای(دانشگاه امام صادق (ع))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.