بازاریابی بین الملل و صادرات

گروه مولفان:
علیرضا مقدسی (نویسنده) | سجاد اعتمادیان (نویسنده)

ناشر:
شرکت چاپ و نشر بازرگانی

درباره کتاب:
بازاریابی بین الملل و صادرات عنوان کتابی است از علیرضا مقدسی که در 425 صفحه و توسط انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بازرگانی الکترونیکی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا مقدسی، کتاب‌های مبانی فناوری اطلاعات(دانشگاه امام رضا (ع))، مباحث ویژه روابط کار و صنعت(مرندیز)، کارآفرینی و پروژه(مرندیز)، مبانی و مفاهیم مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات ...(ترجمان خرد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.