میکروسکوپ الکترونی روبشی و کاربردهای آن در علوم مختلف و فناوری نانو

مولف:
مریم کرباسی (نویسنده)

ناشر:
جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

درباره کتاب:
میکروسکوپ الکترونی روبشی و کاربردهای آن در علوم مختلف و فناوری نانو عنوان کتابی است از مریم کرباسی که در 434 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نانوتکنولوژی است. از مریم کرباسی، کتاب خبرهای خوب(شهرستان ادب) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان