ساختارگرایی، پساساختارگرایی و نظریه اجتماعی پسامدرن (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری)[زبان تخصصی علوم اجتماعی/ 2]

گروه مولفان:
جورج ریتزر (نویسنده) | غلامرضا جمشیدیها (مترجم) | هاشم واعظی (مترجم)

ناشر:
جهاد دانشگاهی، واحد تهران

درباره کتاب:
ساختارگرایی، پساساختارگرایی و نظریه اجتماعی پسامدرن (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری) [زبان تخصصی علوم اجتماعی/2] عنوان کتابی است از جورج ریتزر با ترجمه‌ی غلامرضا جمشیدیها که در 220 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جامعه شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جورج ریتزر، کتاب‌های مبانی نظریه جامعه شناختی معاصر و ریشه های کلاسیک آن(نشر ثالث)، نظریه جامعه شناسی(نشر نی)، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر(علمی)، دانشنامه جهانی شدن(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,500 تومــان