توسعه محلی و منطقه ای از منظر رویکرد نهادی

گروه مولفان:
خدر فرجی راد (نویسنده) | غلامرضا کاظمیان (نویسنده)

ناشر:
جهاد دانشگاهی، واحد تهران

درباره کتاب:
توسعه محلی و منطقه ای از منظر رویکرد نهادی عنوان کتابی است از غلامرضا کاظمیان که در 296 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب توسعه پایدار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از غلامرضا کاظمیان، کتاب‌های مدیریت شهری از نظریه تا عمل(تیسا)، برنامه ریزی پایتخت های قرن بیستم(تیسا)، مدیریت شهری(تیسا)، اداره شهرهای پایدار(پرهام نقش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.