جاری سازی دورکاری (راهنمای گام به گام اجرای دورکاری در دستگاه های اجرایی)

گروه مولفان:
ابراهیم صادقی (نویسنده) | محمد صادقی یزدان آباد (نویسنده)

ناشر:
فرمنش

درباره کتاب:
جاری سازی دورکاری (راهنمای گام به گام اجرای دورکاری در دستگاه های اجرایی) عنوان کتابی است از ابراهیم صادقی که در 128 صفحه و توسط انتشارات فرمنش در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دورکاری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابراهیم صادقی، کتاب‌های ماشینهای افزار(دانشگاه علم و صنعت ایران)، ماشینهای افزار(دانشگاه علم و صنعت ایران)، مروری جامع بر سایر قوانین(ترمه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,500 تومــان