نظریه های کاربردی توسعه پایدار اجتماعی

مولف:
مهرداد نوابخش (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

درباره کتاب:
نظریه های کاربردی توسعه پایدار اجتماعی عنوان کتابی است از مهرداد نوابخش که در 242 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب توسعه پایدار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهرداد نوابخش، کتاب‌های چگونگی اجرای پژوهش های اجتماعی(بهمن برنا)، جامعه شناسی گردشگری شهری(بهمن برنا)، جامعه شناسی ریسک(بهمن برنا)، جامعه شناسی مسائل اجتماعی(جامعه شناسان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.