زمان در اندیشه ملاصدرا و هایدگر (گامی در تحقق پولی لوگ)

گروه مولفان:
رضا دهقانی (نویسنده) | پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

درباره کتاب:
زمان در اندیشه ملاصدرا و هایدگر (گامی در تحقق پولی لوگ) عنوان کتابی است از رضا دهقانی که در 434 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مابعدالطبیعه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا دهقانی، کتاب‌های تاریخ مردم ایران در دوره قاجار(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، درآمدی به فلسفه میان فرهنگی(پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.