فرهنگ تشریحی مهندسی سواحل و فیزیک دریا [مجموعه کتاب های مهندسی دریا/6]

مولف:
وحید چگینی (نویسنده)

ناشر:
مرکز ملی اقیانوس شناسی

درباره کتاب:
فرهنگ تشریحی مهندسی سواحل و فیزیک دریا [مجموعه کتاب های مهندسی دریا/6] عنوان کتابی است از وحید چگینی که در 560 صفحه و توسط انتشارات مرکز ملی اقیانوس شناسی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از وحید چگینی، کتاب‌های انتقال رسوب(مرکز ملی اقیانوس شناسی)، اصول طراحی سازه های ساحلی(مرکز ملی اقیانوس شناسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.