لویی پاستور [کتاب های پرنده آبی گردونه تاریخ]

گروه مولفان:
آلیدا سیمس مالکوس (نویسنده) | ناصر جدیدی (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
لویی پاستور [کتاب های پرنده آبی گردونه تاریخ] عنوان کتابی است از آلیدا سیمس مالکوس با ترجمه‌ی ناصر جدیدی که در 167 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The story of Louis Pasteur. موضوع اصلی این کتاب پاستور، لوئی، ۱۸۲۲ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.