سنت تصحیح متن در ایران پس از اسلام

مولف:
مجتبی مجرد (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
سنت تصحیح متن در ایران پس از اسلام عنوان کتابی است از مجتبی مجرد که در 285 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تصحیح انتقادی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مجتبی مجرد، کتاب‌های یادداشت های سیدمحمود فرخ خراسانی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، گزیده مقامات حریری(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.