راهبردهای آموزش زبان دوم (نه مقاله کاربردی درباره آموزش زبان دوم)

مولف:
سیدعباس ناجی (گردآورنده)

ناشر:
خاموش

درباره کتاب:
راهبردهای آموزش زبان دوم (نه مقاله کاربردی درباره آموزش زبان دوم) عنوان کتابی است از سیدعباس ناجی که در 254 صفحه و توسط انتشارات خاموش در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تدریس است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.