ایرج نابغه آواز ایران (مجموعه ای از نوشته ها، گفته ها، مصاحبه ها، تحلیل آثار و آوازها)

گروه مولفان:
علی محمد خورشیددوست (نویسنده) | امیراحسان فدایی (گردآورنده)

ناشر:
چهار حوض

درباره کتاب:
ایرج نابغه آواز ایران (مجموعه ای از نوشته ها، گفته ها، مصاحبه ها، تحلیل آثار و آوازها) عنوان کتابی است از علی محمد خورشیددوست که در 272 صفحه و توسط انتشارات چهار حوض در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ترانه های ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی محمد خورشیددوست، کتاب‌های محیط زیست و نگرش اسلامی(دانشگاه تبریز)، آمار کاربردی برای پژوهشگران محیط زیست و زیست شناسی(دانشگاه تبریز)، درآمدی بر دیدگاه های فلسفی جغرافیا(دانشگاه تبریز)، حقایقی درباره مخاطرات محیطی(دانشگاه تبریز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.