سیستم های عامل با رویکرد حل مسائل

مولف:
ابوالفضل طرقی حقیقت (نویسنده)

ناشر:
پارسه

درباره کتاب:
سیستم های عامل با رویکرد حل مسائل عنوان کتابی است از ابوالفضل طرقی حقیقت که در 503 صفحه و توسط انتشارات پارسه در سال 1396 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالفضل طرقی حقیقت، کتاب‌های طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل(همای دانش)، اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده(پارس رسانه)، سیستم عامل(پارسه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
45,000 تومــان