فاگو زیست شناسی دهم (مفهومی، ترکیبی، تعمیمی، مقایسه ای)

مولف:
فردین جوادی (نویسنده)

ناشر:
سایه گستر

درباره کتاب:
فاگو زیست شناسی دهم (مفهومی، ترکیبی، تعمیمی، مقایسه ای) عنوان کتابی است از فردین جوادی که توسط انتشارات سایه گستر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Biology است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فردین جوادی، کتاب‌های زیست مبحث قلب(سایه گستر)، زیست شارش انرژی(سایه گستر)، فاگو زیست(سایه گستر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.