مدیریت بازاریابی (رشته مدیریت)

مولف:
علیرضا مروج (نویسنده)

ناشر:
آترین پارسه

درباره کتاب:
مدیریت بازاریابی (رشته مدیریت) عنوان کتابی است از علیرضا مروج که در 483 صفحه و توسط انتشارات آترین پارسه در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا مروج، کتاب‌های استعداد تحصیلی دکتری(آترین پارسه)، مدیریت بازاریابی(آترین پارسه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.