بلاغت ساختارهای نحوی در تاریخ بیهقی [زبان و ادبیات/79]

گروه مولفان:
لیلا سیدقاسم (نویسنده) | محمدبن حسین بیهقی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
بلاغت ساختارهای نحوی در تاریخ بیهقی [زبان و ادبیات/79] عنوان کتابی است از محمدبن حسین بیهقی که در 391 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بیهقی، محمدبن حسین، ۳۸۵ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدبن حسین بیهقی، کتاب‌های تاریخ بیهقی(شرکت نشر کتاب هرمس)، تاریخ بیهقی(مهتاب)، حدیث خداوندی و بندگی(نشر نی)، تاریخ بیهقی(فردوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.