بازاریابی فیلم

گروه مولفان:
فینولا کریگن (نویسنده) | پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات (نویسنده) | محمد سروی زرگر (مترجم)

ناشر:
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

درباره کتاب:
بازاریابی فیلم عنوان کتابی است از پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با ترجمه‌ی محمد سروی زرگر که در 516 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Film marketing، 2017. موضوع اصلی این کتاب سینما است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، کتاب‌های موسیقی ایرانی و هویت(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، بنیان های عقلانی و اجتماعی موسیقی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، تاریخ تمدن و ملک مهدوی(دانشگاه امام صادق (ع))، سیاست، دین و فرهنگ؛ مطالعه ای بین رشته ای(دانشگاه امام صادق (ع))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
27,000 تومــان