نقش همسری در زندگی مشترک (شناسایی تعارض در نقش ها و تاثیر آن در زندگی زناشویی خانواده های ایرانی)

مولف:
بیوک محمدی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

درباره کتاب:
نقش همسری در زندگی مشترک (شناسایی تعارض در نقش ها و تاثیر آن در زندگی زناشویی خانواده های ایرانی) عنوان کتابی است از بیوک محمدی که در 162 صفحه و توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زناشویی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بیوک محمدی، کتاب‌های خودت را بشناس(علم)، الگوهای موفق مدیریت ایرانی(شرکت نشر فراروان)، کلیسا در محاصره(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، درآمدی بر روش تحقیق کیفی(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.