ایمنی مبتنی بر رفتار

گروه مولفان:
یحیی خسروی (نویسنده) | حسین اصیلیان مهابادی (نویسنده) | نرمین حسن زاده رنگی (نویسنده)

ناشر:
فدک ایساتیس

درباره کتاب:
ایمنی مبتنی بر رفتار عنوان کتابی است از حسین اصیلیان مهابادی که در 141 صفحه و توسط انتشارات فدک ایساتیس در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایمنی صنعتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان